'E-Health ontsloten, uitwerking van een E-Community' 

Het doel van het initiatief is te onderzoeken hoe in Nederland via een E-Community het gebruik van E-Health opgeschaald kan worden. PsyNet is als stakeholder gevraagd om aan te sluiten bij dit initiatief en heeft actief meegewerkt.

In juni 2016 is onder het voorzitterschap van Nederland in de Raad van de Europese Unie in Amsterdam de Europese E-Health week georganiseerd. Tijdens de 'Start up 2 Scale up'-dag is in die week een werksessie gehouden met een aantal relevante partijen om de behoefte aan een E-Community in Nederland te verkennen. De aanleiding daarvoor was de constatering dat tal van initiatieven de voedingsbodem hebben gecreëerd voor een breed gebruik van E-Health in Nederland, maar dat het gebruik achterblijft bij de potentie. Een van de veelgenoemde oorzaken bleek de drempel voor zorgverleners om flexibel te kunnen kiezen uit het beschikbare aanbod. Als uitkomst van die werksessie is een E-Community toen geconcretiseerd als:

  • een business-to-business marktplein waar vraag en aanbod elkaar moeiteloos vinden en de distributie technisch eenvoudig kan plaatsvinden.  
  • Een consumentenomgeving voor alle Nederlanders met een breed assortiment gratis en betaalde online zelfzorg en blended care.

Het doel van het initiatief is te onderzoeken hoe in Nederland via een E-Community het gebruik van eHealth opgeschaald kan worden.

PsyNet is als stakeholder gevraagd om aan te sluiten bij dit initiatief en heeft actief meegewerkt.

Tijdens de E-Heath week in januari in 2017  wordt de White Paper aangeboden aan Minister Schippers.

https://www.ehealthweek.net/partners/