PsyNet Binnenstad is opgenomen in het aanjaagprogramma van Nieuwe wegen GGZ & opvang.  Nieuwe wegen GGZ & opvang is een programma van VWS. Het is een samenwerkingsverband van een dertigtal zorgorganisaties en/of netwerken uit de ggz en opvang. Bijvoorbeeld kenniscentra, opvangcentra en organisaties als RIBW Alliantie en LPGGZ werken samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.