PsyNet is een van de deelnemers aan het aanjaagprogramma “Nieuwe wegen in de GGZ en opvang”. Zowel het projectteam van PsyNet als de programmaorganisatie denken dat PsyNet uitstekend past in het programma en dat er voor beide partijen veel voordelen aan deelname kleven.

Er verandert veel in de ggz en de maatschappelijke opvang. De decentralisaties en de hervorming van de langdurige zorg zijn doorgevoerd. Veel partijen werken aan vernieuwing van bestaand hulpaanbod of aan nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Duidelijk is dat samenwerking met en in het sociale domein én samenwerking met cliënten en hun netwerk, essentieel is om cliënten perspectief op herstel en participatie te bieden. Juist op die aspecten faciliteert PsyNet als digitaal platform.

Het programma van het ministerie van VWS biedt een dertigtal samenwerkingsverbanden/netwerken in de ggz en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s en om leerervaring en resultaten in de etalage te zetten.

Meer informatie op de website.