Gebruikers van PsyNet hebben afgelopen periode een vragenlijst ontvangen als onderdeel van het onderzoek naar Digitale Zorgnetwerken. Aanvullend op de vragenlijst houden drie studenten maatschappelijk werk interviews met gebruikers over PsyNet. Deelname aan het onderzoek wordt erg op prijs gesteld.

In zijn onderzoek naar Digitale Zorgnetwerken zoekt drs. Niels Zwikker naar antwoord op de vragen: Wat is de meerwaarde van PsyNet op het terrein van samenwerking, preventie, zelfregie en kwaliteit van leven? Draagt PsyNet bij aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een chronische of complexe psychische aandoening door betere organisatie van zorg?

In de zorg voor mensen met een chronische of complexe psychische aandoening als een Autisme spectrum stoornis (ASS) of ernstige psychische aandoeningen (EPA) vindt geleidelijk een overgang plaats van ketenzorg naar netwerkzorg. Deze overgang wordt daarbij ondersteund door digitale platformen zoals PsyNet en Quli.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.